Håndværkerfradrag

Følgende arbejdsydelser indenfor kloakområdet giver ret til et skattemæssigt fradrag på kr. 12.000 pr. person over 18 år:

Kloakarbejde på egen grund

Udskiftning af kloakrør

Fornyelse og etablering af dræn

Udskiftning af opsamlingstank

Etablering af nedsivningsanlæg, minirenseanlæg, rodzoneanlæg

Montering af højvandslukkere og rottespærrer

Etablering af regnvandsfaskiner

Udskiftninger af faste belægninger til permeable (vandgennemtrængelige) belægninger, fx indkørsel.


Adresse

Entreprenør Holme Haveservice
Havmøllevej 2
8400 Ebeltoft

Kontakt

Tlf: +45 2127 4422
Mail: info@holmehaveservice.dk

Følg os på
sociale netværk