Følgende arbejdsydelser indenfor kloakområdet giver i 2016 ret til et skattemæssigt fradrag på kr. 12.000 pr. person i husstanden:

  • Udskiftninger af faste belægninger til permeable (vandgennemtrængelige) belægninger, fx indkørsel.
  • Kloakarbejde på egen grund
  • Udskiftning af kloakrør
  • Fornyelse og etablering af dræn
  • Udskiftning af opsamlingstank
  • Etablering af nedsivningsanlæg, minirenseanlæg, rodzoneanlæg
  • Montering af højvandslukkere og rottespærrer
  • Etablering af regnvandsfaskiner